พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน/นักศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาท ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เว็บไซต์ทางการศึกษา