ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมกับสถาบัน Akademi Binaan Malaysia

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาของเทศบาลนครนครปฐมให้มีความสามารถในการเป็นฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ นายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม มอบหมายให้นายรัฐพล ไหลธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมกับสถาบัน Akademi Binaan Malaysia เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Aloft Langkawi Pantai Tengah ประเทศมาเลเซีย

เว็บไซต์ทางการศึกษา