ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ ๑.บริษัท Bridgestone A.C.T (Thailand) จำกัด ๒.บริษัท บี จี โฟลต กล๊าส จำกัด ๓.บริษัท Light Source จำกัด ๔.บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ทางการศึกษา